กิจกรรมวันเด็กอ่างทองสนุกสนาน

อ่างทอง จัดกิจกรรมวันเด็กสนุกสนานสร้างสรรค์ เทศบาลเมือง ส่งเสริมการแสดงออก มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ

นางสาวอรวรรณ  สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้เปิดเงินวันเด็กแห่งชาติ  ที่บริเวณบริเวณขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง  ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรมวัดเด็กสนุกสนานสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออก เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก กันอย่างคึกคักสนุกสนาน โดยมีเด็กๆมาแสดงโชว์ความสามารถพร้อมเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน พร้อมรับของรางวัลกันไปอย่างจุใจ

 

ด้าน นางสาว อรวรรณ กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก มีร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้เตรียมของขวัญจำนวนมาก พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแจกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ของเล่นต่างๆ กิจกรรมสร้างความสนุกสนาน พร้อมกับการเลี้ยงอาหาร ขนมนมเนย ผลไม้ ไอศกรีมต่างๆบริการฟรีทั้งเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน  เพื่อช่วยกันสร้างความสุขให้แก่เด็กๆในวันเด็กแห่งชาติต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close