ชาวนากาฬสินธุ์แห่ทำนาปรังหลังราคาข้าวสูง

ชาวนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตใช้น้ำชลประทานเขื่อนลำปาว แห่ทำนาปรังเกือบเต็มพื้นที่ หวังขายผลผลิตได้ราคาสูง

จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน จ.กาฬสินธุ์ ช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในเขตใช้น้ำชลประทานลำปาว พบว่านอกจากจะมีการปลูกพืชผักตามฤดูกาล เพื่อยังชีพและจำหน่ายในชุมชน พบว่าเกษตรกรมีการทำนาปรังเกือบเต็มพื้นที่ ซึ่งมีการเพาะปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ตามสภาพดินและเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ เพื่อหวังขายผลผลิตได้ราคาสูง ตันละ 9,000 – 12,000 บาท เหมือนกับการขายข้าวนาปีที่ผ่านมา

นายนาคินทร์ ภูจ่าพล ผญบ.บ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ต.ดอนสมบูรณ์ นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยได้รับน้ำจากคลองชลประทานลำปาวเกือบ 100% จึงเหมาะต่อการทำการเกษตรตลอดปี นอกจากจะมีการปลูกข้าวเป็นหลักแล้ว ยังปลูกข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว พืชตระกูลแตง และพืชผักสวนครัวต่างๆ จำหน่ายในตลาดชุมชน ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และขนส่งจำหน่ายตลาดสดต่างจังหวัดอีกด้วย

นายนาคินทร์ กล่าวอีกว่า จากการสอบถาม ทราบว่าสาเหตุที่พากันหันมาทำนาปรังมากขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขายผลผลิตข้าวนาปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ราคาดีมาก ตันละ 9,000 – 12,000 บาท บางรายขายข้าวเจ้ามะลิได้สูงถึงตันละ 13,000 – 14,000 บาท โดยรัฐบาลสามารถบริหารงานทำให้ราคารับพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งมาตรการช่วยเหลือชาวนาดังกล่าว จึงเป็นแรงจูงใจให้หันมาทำนาปรังกันมากขึ้น ทั้งนี้ ได้เน้นทำนาอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีตามนโยบายนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อมั่นว่าราคารับซื้อผลผลิตข้าวนาปรัง ราคารับซื้อจะอยู่ในระดับเดียวกับข้าวนาปี ที่จะทำให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดี มีกำไร มีเงินใช้หนี้และเหลือเก็บ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และหายจากสภาพความยากจน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close