อ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีฯยังจมบาดาล

อ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ยังจมบาดาล ไฟฟ้ายังไม่สามารถกู้ระบบได้ ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำเริ่มเน่าเสีย

สภาพตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดระดับลงแต่ยังคงมีระดับท่วมสูงในหลายจุด ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำเติมนอกเหนือจากความเสียหายจากพายุที่สร้างความเสียหายให้บ้านเรือน และพืชสวนจำนวนมาก โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้จากปัญหาน้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าปักเสาพาดสายส่งใหม่ได้ กระแสไฟฟ้ายังไม่สามารถใช้การได้เป็นวงกว้างหลายตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอพระพรหม

ขณะเดียวกัน การเข้าถึงบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถบบ้านตาพุด หมู่ที่ 3 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต้องใช้เรือเข้าออกเป็นหลักเนื่องจากน้ำยังท่วมขังบางจุดยังมีระดับสูงกว่า 2 เมตรเนื่องจากพื้นที่ละแวกนี้เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากอำเภอพระพรหม และอำเภอร่อนพิบูลย์ ทำให้ระดับน้ำท่วมขังสูง การระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยเป็นไปอย่างล่าช้าจากการกีดขวางของเศษซากต้นไม้ที่ล้มลงไปในทางระบายน้ำจากพายุ รวมทั้งวัชพืช การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในบ้านต้องใช้เรือนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้

นางสาวโสภา ศรีพยางค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกว่าชาวบ้านกำลังมีปัญหาเรื่องน้ำดื่ม เนื่องจากน้ำบ่อผิวดินและน้ำในคลองแทบไม่สามารถใช้การได้แล้ว เนื่องจากเริ่มน้ำเน่าเสียจากการท่วมขัง อีกประการคือเรื่องไฟฟ้า แต่ชาวบ้านเข้าใจเพราะทราบดีว่าสถานการณ์เกิดขึ้นกว้างมากโดยเฉพาะการกู้ระบบไฟฟ้าที่ต้องทำกันแบบหามรุ่งหามค่ำ ซึ่งหากเป็นไปได้นั้นชาวบ้านอยากได้น้ำดื่ม

 

 

 

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close