นครพนมสรุป7วันอันตรายเมาแล้วขับ4ศพ

จังหวัดนครพนม สรุป 7 วันอันตราย เมาแล้วขับ 4 ศพ ท่าอุเทน,นาแก,วังยาง,และศรีสงคราม ไร้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าฯนครพนม นายเดชา พลกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม แถลงสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ห้วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561-2 ม.ค.2562 ว่า มีการตั้งจุดตรวจ จำนวน 25 จุด ได้เรียกตรวจยานพาหนะรวมทั้งสิ้น 184,510 คัน เพิ่มจากปี 61 จำนวน 91,094 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.5 และสามารถควบคุมผู้กระทำผิดกฎจราจร ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย 18,479 ราย เพิ่มจากปีที่แล้ว 2,826 ราย

ผู้ที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจราจร 3 อันดับแรก คือ 1.ไม่มีใบขับขี่ 6,715 ราย 2.ไม่สวมหมวกนิรภัย 4,430 ราย และ 3.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 3,073 ราย ในจำนวนนั้นจับกุมคนเมาแล้วขับถึง 528 ราย มีอุบัติเหตุรวม 21 ครั้ง สูงสุดได้แก่อำเภอเมืองนครพนม รองลงมาคืออำเภอเรณูนคร สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ ถึงร้อยละ 81.8 รองลงมาคือรถยนต์
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่เวลา 20.01 น. ถึงเที่ยงคืน มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 4 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1 ราย ได้แก่อำเภอธาตุพนม,นาหว้า,ปลาปาก,และเรณูนคร ซึ่งเป็นชายทั้งสิ้น สาเหตุหลักของการเสียชีวิตคือเมาแล้วขับ โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ และถนนทางหลวงแผ่นดินจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าถนนในหมู่บ้าน ซึ่งอายุของผู้ที่เกิดอุบัติเหตุต่ำสุดอยู่ที่ 15 ปี

ขณะที่ อำเภอที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติในช่วง 7 วันอันตราย มี 4 อำเภอ ได้แก่ ท่าอุเทน,นาแก,วังยาง,และศรีสงคราม

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close