เชียงใหม่เจ็บลดลง-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ แถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ พบผู้บาดเจ็บลดลง แต่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ที่ห้องPOC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการปฏิบัติงาน โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม ก่อนแถลงผลปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 115 ครั้ง น้อยกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ผู้บาดเจ็บ 112 ราย (ช 81 ญ 31) และมีผู้เสียชีวิต 16 ราย (ช.13 ญ. 3) มากกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี โดยมีอำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่อำเภอเมือง สันทราย แม่ริม ฮอด สาเหตุที่พบมากที่สุด คือ การเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือรถจักรยานยนต์ วันที่เกิดเหตุมากสุดคือ วันที่ 29 และ 30 ธันวาคม ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนอบต.และในหมู่บ้าน รองมาคือทางหลวง จุดเกิดเหตุคือทางตรง รองมาคือทางโค้ง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงคือ 16.00 -20.00 น. ประชาชนที่ประสบเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นชาวเชียงใหม่ ที่เหลือคือนักท่องเที่ยว ช่วงอายุที่ประสบเหตุ คือ 50 ปีขึ้นไป โดยมีอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดมี 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยหล่อ สันกำแพง และอำเภอแม่ออน ส่วนจุดตรวจบูรณาการมีการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม 95,710 คัน พบการกระทำผิดดำเนินคดี 29,480 คัน 29,516 คน ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีการยึดรถตามมาตราการคสช. รวม 703 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ 511 คัน รถยนต์ 191 คัน และรถ6ล้อ 1คัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ภาพรวมปีนี้จะมีการนำไปถอดบทเรียนเพื่อหามาตรการรองรับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี และในช่วงเทศกาลต่อไป

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close