ผู้ว่านราฯตรวจเยี่ยมขนส่งจังหวัดเน้นย้ำง่วงไม่ขับ

ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมคณะลงตรวจสถานีขนส่งจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำขับขี่ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. เน้นย้ำเน้นย้ำ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  นางเยาวนารถ ประสบสุขโชค  ขนส่งจังหวัดนราธิวาส  นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส นายไผท ทัน ประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท นราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำ ไม่ให้ผู้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ขับรถเร็ว ขอให้ขับรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่าแซงในที่คับขัน และพักผ่อนให้เพียงพอ หากง่วงไม่อนุญาตให้ขับขี่รถโดยสาร เน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสูงสุด และขอให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบถังขยะสำหรับตั้งในรถโดยสาร  ตามนโยบายของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส เพื่อปลูกฝังความสะอาดความมีระเบียบวินัย ให้กับพนักงานขับขี่รถโดยสารสาธารณะและผู้ใช้บริการรถโดยสาร สอดคล้องตาม 7 วาระนราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน นราสะอาด โดยการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อาทิ สร้างวินัย รักษ์ความสะอาด สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในสังคม โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งความปรารถนาดี อำนวยพรให้ประชาชน มีความสุขและเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2562

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close