พัทลุงอ่วม!ท่วม3อำเภอควนขนุนหนักสุดจม2ม.

น้ำท่วมพัทลุง 3 อำเภอ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อ.ควนขนุนหนักสุดจม 2 เมตร หลังน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลสมทบ

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ล่าสุดมวลน้ำจากเทือกเขาทัด หลากลงสู่ลำคลองธรรมชาติ เอ่อท้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ในที่ลุ่มรองรับน้ำ พื้นที่ ต.ปรางหมู่, ต.พญาขัน, ต.โคกชะงาย, ต.ชัยบุรี, ต.นาโหนด อ.เมือง, ต.เขาชัยสน, ต.ควนขนุน, ต.หารโพธิ์, ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน, ต.มะกอกเหนือ, ต.พนางตุง, ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ชาวบ้านกว่า 5,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง ระดับน้ำเฉลี่ยสูง 1 เมตรครึ่งชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกบ้าน

ชาวบ้านระบุว่า เริ่มคุ้นชินกับสภาพน้ำท่วมเพราะเป็นเช่นนี้ทุกปี แม้รอบนี้น้ำจะหลากท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ก็ยังพอรับมือได้ เพราะในพื้นที่ ต.ปรางหมู่ น้ำจะไม่ท่วมขังนาน อย่างน้อยสักวัน 2 วันหากไม่มีฝนตกซ้ำ น้ำก็จะลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต มะกอกเหนือ และ หมู่ 9 ต.พนางตุง บ้านปากคลองเก่า อ.ควนขนุน ระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนชาวบ้านกว่า 180 ครัวเรือน เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเกือบ 2 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือที่ทางเทศบาลตำบลพนางตุงนำไปช่วยเหลือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ในขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง สรุปรายงานเบื้องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัด ทำให้เกิดน้ำท่วมขยายวงกว้างโดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วจำนวน 7 อำเภอ 23 หมู่บ้าน 141 หมู่บ้าน  4,191 ครัวเรือน คือ อ.เมือง, อ.เขาชัยสน, อ.กงหรา, อ.ควนขนุน, อ.ศรีนครินทร์, อ.ป่าบอน และ อ.ศรีบรรพต

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close