2รมต.ดันพัทยาต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

รัฐมนตรี 2 กระทรวง นำ 18 องค์กรลง MOU ดันพัทยาต้นแบบ Tourism for all เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) มี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วม เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนา FD TALK จากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 18 องค์กร ให้มีการออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย ปิดท้าย ด้วยการ โบกธง Tourism for All เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมของเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ด้าน นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น เมื่อทุกแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึก สะดวก ปลอดภัย สะอาด และสวยงาม จะเป็นแรงจูงใจ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้น ขณะที่ นายอาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ร่วมส่งเสริม โดยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบ รวมถึงสถานีบริการขนส่งมวลชนให้มีอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางอย่างมีมาตรฐานสากลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าวน่าสนใจ

Close