พังงารายงานตัวผู้สมัครส.ว.ระดับอำเภอครบ17คน

บรรยากาศการรายงานตัวผู้สมัคร ส.ว. ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ผู้สมัคร ส.ว.ในระดับอำเภอจาก 6 อำเภอ จำนวน 17 คน

ที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา นายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรรมการ ได้มาเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงเวลาของผู้สมัคร ส.ว. ในระดับอำเภอตะกั่วป่า ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัคร ส.ว. ในระดับอำเภอตะกั่วป่าได้มาลงเวลาและรายงานตามเวลาที่กำหนดตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. ซึ่งผู้ที่มารายงานตัวในวันนี้ (16ธ.ค.61) มีผู้ที่มาแสดงตนตามวิธีการสมัคร พร้อมได้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมารายงานตัวในวันนี้ (16 ธ.ค.61) เมื่อรับรายงานตัวแล้วได้มีการชี้แจงต่อผู้สมัครที่มารายงานตัว ซึ่งผู้ที่มารายงานตัวจะได้รับ แบบ ส.ว. 18 คือข้อมูลแนะนำตัวในระดับจังหวัดนำไปยื่นต่อ กกต.จังหวัดพังงา ในวันที่ 22 ธ.ค.61 ต่อไป

สำหรับจังหวัดพังงามีผู้สมัคร  ส.ว.  จาก 6 อำเภอ (ยกเว้น อ. กะปงและ อ.คุระบุรี)  ผู้สมัคร ส.ว. มารายงานตัวครบถ้วน จำนวน 17 คน และผู้สมัครในแต่ละอำเภอ และแต่กลุ่มไม่เกินสามคน (ทั้งสองวิธีการสมัคร) เมื่อมารายงานตัว จำนวน 17 คน จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มนั้น ซึ่งไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนนการเลือกระดับจังหวัด สำหรับการเลือกระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กกต.จังหวัดพังงา ซึ่งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (สำนักงาน กกต.จังหวัดพังงา อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดพังงา)

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close