ภูเก็ตร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต

จ.ภูเก็ต ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง, นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายปรีชานันต์ พุ่มเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช. ประจำจังหวัดภูเก็ต),หัวหน้าส่วนราชการ, นักเรียน, นักศึกษา และภาคประชาชน ร่วมเดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายหลังการเดินขบวนเสร็จสิ้น ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้ร่วมกิจกรรม ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การแถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run 2018” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี และร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมกับส่วนกลางด้วย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยสั่งสมมาอย่างยาวนานและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาโดยภาพรวม ดังนั้นขอให้ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้การพัฒนาประเทศเกิดความยั่งยืน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close