ชาวสวนยางยะลาเรียกร้องขอแก้ราคายาง

ชาวสวนยาง เรียกร้อง ขอแก้ปัญหาราคายาง ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และ การแปรรูปยางในประเทศ

ที่ห้องประชุมศรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา  แกนนำ ชาวสวนยาง 16 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหา ของเกษตรกรและชาวสวนยาง สวนปาล์ม โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ  นายวรวิทย์ บารู รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ, คณะกรรมการสมาพันธ์ยางพารา 16 จังหวัด, ตัวแทนเจ้าของสวนยางพารา, ตัวแทนผู้รับจ้างกรีดยางพารา, ตัวแทนผู้ประกอบการยางพารา, ตัวแทนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จ.ยะลา, การยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา และอีกหลายภาคส่วน เข้าร่วม  ในที่ประชุม เกษตรกรชาวสวนยางได้เสนอให้ มีการ ขยับราคายางให้เหมาะสมกับราคาสิ้นค้าตามท้องตลาด และให้มีการแปรรูปยางภายในประเทศ รวมถึง แก้ปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ ของชาวสวนยาง รวมทั้งเพื่อ  ซึ่งพรรคประชาชาติจะนำผลการหารือในครั้งนี้ไปกำหนดเป็นนโยบายพรรคต่อไป  นายวันมูหะมัดนอร์  ได้เสนอแนวคิดเบื้องต้นว่าปัญหาเรื่องยางพาราต้องแก้ด้วยหลายมาตรการ ข้อแรกคือ แก้กฎหมายเก่าๆ เช่น พ.ร.บ.สงเคราะห์กองทุนสวนยาง และ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่เราต้องการให้คนปลูกยางจำนวนมาก แต่ปัจจุบันปัญหาได้เปลี่ยนไปแล้ว ขณะนี้เราไม่ต้องส่งเสริมให้ปลูกยางเพิ่ม แต่จะทำอย่างไรให้พื้นที่ปลูกยางลดลง และจะทำอย่างไรไม่ให้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อน ควรมีมาตรการแทรกแซง เช่นการปลูกพืชอื่นเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ประการที่ 2 คือ ต้องมีการวิจัยพัฒนายาง โดยไม่พึ่งการส่งออกเพื่อให้จีนผลิตยางรถยนต์เพียงอย่างเดียว เพราะยางสามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าอีกหลายประเภท ทดแทนการส่งออกยางให้จีนเพียงอย่างเดียว

ประการที่ 3 เราจะทำ “บาร์เตอร์เทรด” เช่นการซื้อน้ำมันแลกกับยางพารา เพราะต่างประเทศเขาต้องการยางพารา ส่วนเราต้องการน้ำมัน ก็ให้แลกเปลี่ยนสินค้ากัน เช่นเดียวกับหลายประเทศก็มีการใช้วิธีการบาร์เตอร์เทรด เช่น มาเลเซียจ้างจีนทำรางรถไฟจากปาดังเบซาร์ไปยังกัวลาลัมเปอร์โดยไม่ได้จ่ายด้วยเงินสดทั้งหมด ในจำนวนนี้ 10% ผ่อนจ่ายระยะยาว อีก 50% จ่ายด้วยน้ำมันปาล์ม ฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนปาล์มมาเลเซียจึงไม่เดือดร้อน เพราะรัฐบาลได้แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศกันได้

นายวันมูหะมัดนอร์  จึงฝากบอกกับประชาชนไทยทั่วประเทศ ว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไป ให้เลือกรัฐบาลที่อาสามาแก้ปัญหาในระยะยาว และมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง ซึ่งพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่มีนักการเมืองจากทางภาคใต้จำนวนมาก เราอยู่กับสวนยางและมีรายได้จากสวนยางพารา จึงได้ให้ความสำคัญมากต่อเรื่องนี้ ซึ่งเราต้องคิด และต้องลงมือทำให้ได้ตามที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจ

นายมูฮัมหมัดฟาฎิล สตอพา เจ้าของสวนยางพาราจาก อ.ยะหา จ.ยะลา เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มาร่วมสะท้อนปัญหา บอกว่า ราคายางตกต่ำมากเกินไป ในขณะที่มีค่าครองชีพสูง จนมีปัญหา ไม่มีเงินส่งลูกเรียน เพราะตนมีรายได้หลักมาจากสวนยาง ซึ่งหากราคายางพาราสูงเหมือนเมื่อก่อนก็จะสามารถเลี้ยงครอบครัว และคิดว่าราคาที่ชาวสวนยางพึงพอใจตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันคือไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม และตนได้เสนอแนะต่อพรรคประชาชาติ ว่า หากได้เป็นรัฐบาลแล้ว ให้จัดตั้งศูนย์รับและกระจายสินค้ายางพารา ช่วยหาตลาดและกระจายสินค้าให้เกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อยางส่งขายให้โรงงาน แต่เกษตรกรมักถูกเอาเปรียบด้านราคาเสมอมา ซึ่งหากมีศูนย์ดังกล่าวในทุกตำบลก็จะสามารถควบคุมราคายางพาราได้

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close