ทัพเรือภาคที่2พร้อมช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

ทัพเรือภาคที่2 เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2 พร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้

ที่สถานีการบิน ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทับเรือภาคที่ 2 และนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานร่วมในพิธีตรวจความพร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งมีการประสานกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ทั้งนี้เนื่องจากตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูมรสุมของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ อาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม โดยกองทัพเรือมีความพร้อมในการช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสตลอด 24 ชั่วโมงหากมีเหตุการณ์ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆสามารถแจ้งมายังทัพเรือภาคที่ 2 ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 074-375 804 ได้ตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและทางอากาศไว้ด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและตามเกาะแก่งต่างๆให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดและให้รวดเร็วที่สุด

ข่าวน่าสนใจ

Close