กาฬสินธุ์หิ้วตะกร้านุ่งซิ่นถือปิ่นโตลดขยะ

กาฬสินธุ์หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่นถือปิ่นโต ลดขยะอนุรักษ์ความเป็นไทย ตามนโยบายรัฐบาล และอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทย

ที่บริเวณศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต โดยมี พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคประชาชน ที่ร่วมกันใส่ชุดไทย นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ร่วมโครงการ โดยเดินถือป้ายรณรงค์ และร่วมวงรับประทานอาหารพื้นบ้านอีสานจำนวนมาก

นายไกรสร กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ตามนโยบายประชารัฐชองรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภค ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต หรือภาชนะจักสานแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

นายไกรสรกล่าวอีกว่า เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน ที่จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการนุ่งผ้าซิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน จึงได้จัดคิกอ๊อฟ โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต พร้อมกันทั่วจังหวัด 18 อำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น 151 แห่งพร้อมกันในวันนี้ โดยผู้ชายแต่งชุดพื้นเมือง ขณะที่ผู้หญิงนุ่งซิ่น หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต หรือภาชนะจักสาน

ข่าวน่าสนใจ

Close