ผู้ว่านราฯจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ผู้ว่านราฯ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสกว่า 500 คน ร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเนื่องมาจากพระองค์ทรงจบการศึกษาด้านวิชาการพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอด และที่สำคัญคือพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญยิ่งในด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศไทย

ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติทางกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยความร่วมมือของผู้แทนสภาพยาบาลประจำจังหวัดนราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพในจังหวัดนราธิวาสได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้ยังพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพยาบาลทุกคนที่เข้าร่วมพิธีต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า จะอุทิศตนทำหน้าที่ด้านวิชาชีพนี้ที่ได้ร่ำเรียนมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า รวมทั้งเป็นการทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดโดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือคนไข้และผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกด้วย

Cr.ภาพจากเพจ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส (@prdnarathiwat)

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close