อ.บ้านสร้างประเพณีล่องเรือทอดผ้าป่าทางน้ำ

ชาว อ.บ้านสร้างประเพณีล่องเรือทอดผ้าป่าทางน้ำ สืบทอดต่อกันมานานกว่า 100 ปี

ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานพบช่วงหลังสารทไทย ประชาชนชาวบ้าน ต.บางแตน, ต.บางเตย , ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีล่องเรือทอดผ้าป่าสามัคคีทางน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมานานกว่า 100 ปี โดยจะจัดตั้งกองผ้าป่าจากวัดที่ตั้งปลายน้ำ คือจากวัดบางแตน วัดบางเตย พายเรือแห่มาทางน้ำจัดพิธีนำผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดบางกระเบา โดยแต่เดิมมี หลวงพ่อจาด หรือพระครูสิทธิารคุณเป็นเจ้าอาวาส เป็นครูบาอาจารย์ของชาวลุ่มน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี อันเป็นการถวายมุทิตาจิต ประกอบกับวิถีชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ติดแม่น้ำปราจีนบุรี และมีวัดอยู่ติดแม่น้ำในการดำรงชีวิตจะใช้เรือเป็นยานพาหนะสัญจรที่สมัยก่อนใช้กันมา จวบจนทุกวันนี้ยังมีนิยมใช้เรือกันอยู่แพร่หลายและในปัจจุบันนี้ประยุกต์ใช้เรือพายมาเป็นเรือเล็กติดเครื่องยนต์ ซึ่งประเพณีดังกล่าวจะสลับกันทำในแต่ละปี โดยการนำของผู้นำแต่ละชุมชนร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

นางสาวณภาภัช ชลารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา (อบต.) กล่าวว่า การล่องเรือทอดผ้าป่านี้ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้ว ปัจจุบันนี้ประชาชนในพื้นที่นี้ ยังคงสืบสานประเพณีนี้มาจวบจนทุกวันนี้ เป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ที่สืบทอดมายาวนานทุกคนร่วมกันทำบุญด้วยดีเสมอมา ปีนี้ตั้งขบวนกองผ้าป่าจากวัดบางแตน ซึ่งเป็นวัดปลายน้ำขึ้นมารับกองผ้าป่าสามัคคีจากวัดบางเตยและมาทอดที่วัดบางกระเบา

 

ข่าวน่าสนใจ

Close