อุตุเมืองจันท์ชวนชาวบ้านดูเรดาร์รับมือสภาพอากาศ

อุตุนิยมวิทยาจันทบุรี จัดกิจกรรมรู้ทันฟ้าฝนของคนเมืองจันท์ ครั้งที่ 1 เชิญชวนเรียนรู้การดูเรดาร์เพื่อรับมือกับสภาพอากาศ

นายสมพล คุ้มพ่วงดี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี ได้จัดการอบรม รู้ทันฟ้าฝนของคนเมืองจันท์ ครั้งที่ 1 โดยเชิญนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และส่วนราชการที่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมการอบรม และเรียนรู้วิธีการตรวจดูสภาพอากาศผ่านเว็บไซต์ สามารถดูเรดาร์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ เพื่อที่จะใช้คำนวณการเดินทางหรือการทำกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้ง ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมการอบรม รับความรู้ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมือนกับเราสามารถคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าได้

สำหรับการตรวจดูเรดาร์อากาศผ่านเว็บไซต์ จะทำให้เราสามารถรู้ถึงความรุนแรงของฝนที่จะตกในพื้นที่ โดยดูจากแถบสีด้านข้างของเรดาร์ ซึ่งการเกิดฝน ฝนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ สีเขียว ลักษณะคือจะเป็นฝนอ่อนๆ ลำดับต่อมา จะเป็นสีเหลือง ส้ม และแดง หากดูจากเรดาร์อากาศพบว่ามีสีส้มและแดง เราอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้อง และเห็นฟ้าแลบ ฟ้าผ่าได้

ทั้งนี้ในส่วนของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี ได้ออกให้ความรู้กับประชาชน เกษตรกร เกี่ยวกับฟ้าฝนทางด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวสวนได้วางแผนการผลิต และพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด และคุ้มค่ากับการลงทุน ในวันนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี จึงจัดการอบรมกิจกรรม “รู้ทันฟ้าฝนของคนเมืองจันท์ ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อให้ความรู้กับคนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ทัน ฟ้า ฝน ในสภาพอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน และนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close