จันทบุรีเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

จังหวัดจันทบุรี และภาคีเครือข่ายเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนที่เป็นลูกหนี้อย่างบูรณาการและยั่งยืน

ที่โรงพลศึกษาค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบและกองทัพเรือที่สามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบประชาชนที่เป็นลูกหนี้โดยมีพลเอกจักรพงศ์ศรีสุวรรณรองเสนาธิการ มทบ19 เข้าร่วม ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรี ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้จังหวัดจันทบุรี และภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สำนักงานคลัง ศูนย์ดำรงธรรม กองบังคับการตำรวจภูธร อัยการคุ้มครองสิทธิ์ สรรพากรจังหวัดจันทบุรี ปลัดอำเภอมุกอำเภอในจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กว่า 300 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ให้ความรู้และแนวทางการดำเนินการแก้ไขหนี้นอกระบบให้ประชาชนที่เข้าร่วม ประกอบด้วย การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไปเช่นการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ของธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส.ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกลเกียร์ประนอมหนี้โดยจัดให้มี ให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบในการหารายได้และการชำระหนี้ขั้นต่ำ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและ องค์การการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้องและจัดทำฐานข้อมูล ทั้งนี้ธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส.ได้จัดตั้งบูธเพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close