งานเสน่ห์ความเป็นไทยในท้องถิ่น

อ่างทอง เตรียมจัดงาน เสน่ห์ความเป็นไทยในท้องถิ่น ท่องเที่ยวเมืองรอง 22 – 23 ก.ย. ณ วัดขุนอินทประมูล

ที่ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าว เตรียมจัดงาน เสน่ห์ความเป็นไทยในท้องถิ่น ท่องเที่ยวเมืองรอง ในวันที่ 22 – 23 ก.ย. ณ วัดขุนอินทประมูล ทั้งเรื่องประเพณี วัฒนธรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์ประจากท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจ นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่การกระตุ้นให้เมืองรองต่างๆ เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุล ในทุกมิติ ภายใต้แนวคิดการจัดงานว่า “เที่ยวอ่างทอง… อันซีน 5 วัดดัง นมัสการ พระนอนคู่เมือง เสริมวาสนา หนุนบารมี” โดยนักท่องเที่ยวจะได้ ลองเดินทางมาสักการะที่สุดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 5 แห่งในจังหวัดอ่างทอง ผ่านกิจกรรม “ตามรอยเส้นทาง อันซีน 5 วัดดัง” โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดเส้นชัยที่วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมารับพาสพอร์ตสำหรับร่วมกิจกรรม และนำพาสพอร์ตไปประทับตราให้ครบทั้ง 5 วัดตามเส้นทาง เมื่อได้ตราประทับครบ ก็สามารถนำมาแลกรับพระสมเด็จขุนอินทประมูล ที่จัดให้เป็นของที่ระลึกสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาดสาหรับงาน THAILAND FASCINATION “เที่ยวอ่างทอง… อันซีน 5 วัดดัง” คือ การร่วมกันจุดเทียนอธิษฐานจิตขอพรองค์พระใหญ่ ณ เวลา 19.00 น. ของทั้งสองวันที่เราจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ภายในงานยังมี การจัดแสดงนิทรรศการ “อ่างทอง…แดนดินถิ่นธรรมะ” ที่บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดอ่างทอง พร้อมแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญที่น่าสนใจของจังหวัดอ่างทอง , การออกร้านจาหน่ายอาหารท้องถิ่นภาคกลางและขนมไทยโบราณหาชิมยาก และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นชื่อ และพบกับกิจกรรมภาคบันเทิงบนเวที ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงจากศิลปินรับเชิญ ฯลฯสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมได้ที่  FB : Thailand Fascination

 

ข่าวน่าสนใจ

Close