พร้อมใจใช้ปิ่นโตทั้งอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

สุโขทัย พร้อมใจใช้ปิ่นโตทั้งอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน

นายสว่าง สิทธิชยาพรกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และพนักงานอุทยานแห่งชาติรามคำแหงหรือเขาหลวง ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน โดยนำปิ่นโตใส่อาหารและใช้ภาชนะเพื่อไปรับประทานอาหารระหว่างมื้อกลางวัน เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จำนวน 115 คน รวมถึงร้านค้าสวัสดิการภายในอุทยาน งดใช้ถุงพลาสติกขวดพลาสติกกล่องโฟมในการบรรจุอาหารเครื่องดื่ม ให้หันมาใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ จาน ชาม ปิ่นโตแทน

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ทุกคนในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง นายสว่าง สิทธิชยาพรกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง กล่าวว่า การรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในอุทยานฯลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม มาใช้ จานชาม แก้วน้ำและปิ่นโต แทน นอกจากจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังช่วยลดขยะภายในอุทยานฯและเป็นการประหยัดลดต้นทุนในการใช้จ่ายในครัวเรือนของสมาชิดและเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงหรือเขาหลวงได้อีกด้วย ซึ่งโครงการรณรงค์ให้ลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติกนี้ ทาง อุทยานแห่งชาติรามคำแหงหรือเขาหลวง ยังได้รณรงค์ให้กับนักท่องเที่ยงที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมในอุทยานฯ ให้ร่วมกันลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก ภายในอุทยานอีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close