โรงเรียนศรีสังวาลย์เปิดหลักสูตรศิลปะบำบัด

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดหลักสูตร ศิลปะบำบัด สอนด้วยประสบการณ์คู่วิชาการ ต่อยอดถึงการมีงานทำ

ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ริม ถ.มิตรภาพ ติดกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้จัดให้มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะบำบัดให้กับเด็กพิเศษในทุกระดับชั้นได้เข้ามาศึกษาควบคู่ไปกับรายวิชาแกนหลักที่ทำการศึกษาของระดับชั้นต่างๆ โดยมีการจัดสร้างห้องรายวิชาศิลปะบำบัดไว้บริเวณด้านหลังหอประชุม โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเด็กพิเศษจากทุกระดับชั้นมาทำการศึกษาใน 3 รายวิชาหลักซึ่งประกอบด้วยวิชาวาดภาพ,วิชาเครื่องปั้นดินเผาและวิชาเครื่องหนัง กันเป็นจำนวนมาก

 

นายนาวิน โพละลัย อาจารย์ประจำวิชาศิลปะบำบัด โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น กล่าวว่า กระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะบำบัด ได้บรรจุให้เป็นรายวิชาหลักที่สำคัญที่โรงเรียน โดยคณะฯผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและต้องการที่จะฝึกนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียน ที่ทั้งหมดเป็นกลุ่มเด็กพิเศษ ได้ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน ฝึกการทำงาร่วมกันเป็นทีม

และที่สำคัญคือการฝึกให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่ผ่านงานศิลปะใน 3 รายวิชาหลักที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นในเบื้องต้นประกอบด้วย งานเครื่องปั้นดินเผา งานวาดภาพและงานเครื่องหนัง โดยมีครูประจำวิชาและกลุ่มครูจิตอาสามาทำการสอนให้กับเด็กๆได้เข้ารับการศึกษาทุกวัน โดยในแต่ละวัน จะมีการจัดตารางการเรียนให้กับทุกระดับชั้นแต่ที่ได้รับความสนใจและนักเรียนชอบเรียนมากที่สุดคือในช่วงเวลาพักเที่ยงและช่วงหลังเลิกเรียนเพราะนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นเด็กพิเศษนั้นใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนครบทั้ง 7 วัน

ข่าวน่าสนใจ

Close