ปปช.ภาค9แถลงชี้มูลความผิดแล้ว10เรื่อง

ปปช.ภาค 9 แถลงผลการปราบปรามทุจริตในรอบปี มีเรื่องร้องเรียนกว่า 630 คดี ชี้มูลความผิดแล้ว10เรื่อง

นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ภาค 9 ร่วมกับผู้บริหารปปช.ในพื้นที่ภาคใต้อนล่าง จัดสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและแถลงผลการดำเนินของปปช.ภาค9 โดยมีนายศรชัย ชูวีเชียร ผู้อำนวยการ ปปปช.สงขลา นายมงคล วุฒินิมิต ผู้อำนวยการปปช. สตูล พร้อมแทนปปช.ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ร่วมงานแถลงข่าวและสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ภาค9 กล่าวว่า กฎหมายปปช.ฉบับใหม่มีข้อห้ามชัดเจนในการห้ามเปิดเผยข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน และห้ามเปิดเผยข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนจนกว่าจะมีการชี้มูลความผิด ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจึงเป็นข้อมูลที่มีการชี้มูลความผิดแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนได้ พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนสามารถร้องเรียนหรือชี้เบาะแสการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ ได้ เพราะข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และหากคดีมีการชี้มูลความผิดและนำไปสู่การตัดสินคดีและยึดทรัพย์ ผู้ร้องจะมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนจากส่วนแบ่งการยึดทรัพย์ถึง 10% แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ของทรัพย์ที่ทำการยึดเป็นของแผ่นดิน บทบาทสำคัญของปปช.ยังมีในส่วนของการรับแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง ซึ่งตามกฎหมายกำหนดมีตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และหลังรับตำแหน่ง 1ปี ซึ่งมีมากกว่า 2,183บัญชี ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการเลือกตั้งงานในส่วนนี้จึงมีน้อย ส่วนการปราบปรามทุจริต เป็นบทบาทสำคัญของปปช.มีเรื่องร้องเรียน 630 เรื่อง ตรวจสอบแล้ว 502เรื่อง และดำเนินการแล้ว 133 เรื่อง

นายศรชัย ชูวีเชียร ผู้อำนวยการ ปปปช.สงขลา เปิดเผยว่าในส่วนของจังหวัดสงขลา มีเรื่องร้องเรียน 165เรื่อง อยู่ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 126 เรื่อง อยู่ในขั้นตอนไต่สวน 39 เรื่อง โดยมีกรณีที่คณะกรรมการปปช.มีมติชีมูลความผิดแล้วจำนวน 10 เรื่อง

ข่าวน่าสนใจ

Close