ชุมชนท่องเที่ยวOTOPใช้กระบอกไม้ไผ่ใส่อาหาร

กระบอกไม้ไผ่ใส่อาหารสุดเก๋ ฝีมือชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP โคราช ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.ครบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการของหมู่บ้านหนองผักไร หมู่ที่ 2ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 หมู่บ้านของอำเภอครบุรี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดำเนินการในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น โดยหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับงบประมาณมาใช้ในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 1,793,040 บาท โดยในกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของบ้านหนองผักไรในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมการปรุงอาหารประจำถิ่น และอาหารที่ได้จากวัตถุดิบในพื้นที่ อาทิ การทำขนมด้วง แกงขี้เหล็ก แกงส้ม น้ำพริกหมูโคราช เป็นต้น พร้อมกับยังมีการฝึกดัดแปลงเอากระบอกไม้ไผ่มาแกะลวดลายและใช้บรรจุอาหาร ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในการรับประทานด้วย สำหรับอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นอำเภอที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ถึง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 1 ต.โคกกระชาย มีสะพานไม้ร้อยปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ , บ้านมาบกราด หมู่ที่ 5 ต.โคกกระชาย มีเขื่อนลำแชะและน้ำตกวังเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ , บ้านปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 ต.ครบุรีใต้ มีปรางค์ครบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีสำคัญ , บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 9 ต.จระเข้หิน เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และ บ้านหนองผักไร หมู่ที่ 2 ต.ตะแบกบาน เป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายด้านอาชีพทางการเกษตร

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close