อ่างทองปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

อ่างทอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับ

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ด้าน นายรัฐฐะ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

เนื่องจากปัจจุบันสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแต่ละวัน หรือปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย ตลอดจนเป็นการสนับสนุนอาชีพประมง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพของผู้ทำการประมง สร้างจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ จึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดไชโยวรวิหาร หมู่ที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดไชโยวรวิหาร ได้แก่ กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 และปลาตะเพียนทอง จำนวน 2 แสนตัว รวมสัตว์น้ำที่นำมาปล่อย จำนวน 500,000 ตัว เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรและดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close