ททท.นำเสนอสินค้าชุมชนปกาเกอะญอ

ททท. นำเสนอสินค้าชุมชนปกาเกอะญอ ผ้างามเล่าเรื่องชนเผ่าในจังหวัดตาก

น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานตาก ได้นำสื่อมวลชน ไปดูงานและพัฒนา แนวทางการท่องเที่ยว ธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของ ผู้คน ชาติพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องชนเผ่า 6 ชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก ทั้งนี้ เพื่อนำสื่อเสนอเรื่องราวผ้าทอที่งดงาม เป็นเรื่องเล่าเรื่องเมืองตาก โดยเดินทางไปชุมชนทอผ้าชาวปกาเกอะญอ หมู่ 2 บ้านซอโอ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อ เป็นการนำเสนอผ้าทอกี่เอวลายนี่เก๊ะ ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ หมู่ 2 ต.ช่องแคบ บันทึกเรื่องราวของ “ตากฝนต้นหนาว” และการจัดทำคู่มือท่องเที่ยวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำเภอชายแดน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ททท.ตาก และสื่อมวลชน ได้รับการต้อนรับ และนำชม สถานที่ โดยนายสมพงษ์ ศรีบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) ช่องแคบ อ.พบพระ กลุ่ม Young Smart Farmer ใน อ.พบพระ จ.ตาก และบ้านชิบาโบ โดยสอบถามข้อมูล และจะชมการทอผ้าของชาวปกาเกอะญอ หมู่ 2 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทร 082-225-1162 และ กลุ่ม Young Smart Farmer โทร 081-881-2318

ข่าวน่าสนใจ

Close