กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำอ.บ้านแหลม

เมืองเพชร ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลฯเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร อ.บ้านแหลม

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรีว่า ปัจจุบัน (4 ก.ย. 61) สถานการณ์น้ำคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแม้ว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะยังเกินความจุอ่างฯ แต่ได้บริหารจัดการผันน้ำเข้าระบบชลประทาน เพื่อควบคุมการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนเพชรและยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมที่อำเภอบ้านแหลม ซึ่งเป็นทางออกทะเลและยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูง สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ใน อ.บ้านแหลม 5,355 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 20-50 เซนติเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร สาเหตุที่ยังคงมีน้ำท่วมใน อ.บ้านแหลม เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ อีกทั้งเป็นทางออกทะเล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนสูง กรมชลประทาน ได้ร่วมกับอำเภอ และองค์กรท้องถิ่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม โดยใช้จังหวะที่น้ำทะเลลง เร่งสูบและผลักดันน้ำออกอ่าวไทยให้เร็วที่สุด เพื่อลดระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีในเขต อ.บ้านแหลม

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะควบคุมการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนเพชร ไม่ให้เกินเกณฑ์เฝ้าระวัง และจะร่วมกับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ สถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ปัจจุบัน(4 ก.ย. 61) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 753 ล้านลบ.ม มีน้ำไหลเข้าอ่างลดลงเหลือวันละ 11 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าน้อยกว่าน้ำที่ระบายออกรวมทั้งสิ้น 159.24 ลบ.ม./วินาที

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close