จัดโรงครัวพระราชทานอาหารช่วยชาวนครพนม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานอาหารชาวนครพนม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มณฑลทหารบกที่ 210 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นำรถครัวสนามไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมเพื่อประกอบอาหารให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อสงคราม จำนวน 250 ครัวเรือนให้ได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร

ทั้งนี้ในแต่ละวันโรงครัวพระราชทาน จะมีการเตรียมอาหารไว้จำนวน 3,600 กล่องต่อวันแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือช่วงเช้า 1,200 กล่อง กลางวัน 1,200 กล่องและช่วงเย็น 1,200 กล่อง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้านได้มีอาหารที่สดและใหม่รับประทานครบทั้ง 3 มื้อ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับอาหารพระราชทาน โดยโรงครัวพระราชทานวันนี้มีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองมณฑลทหารบกที่ 210 นางดุษฎี ครรภาฉาย ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 210 สมาชิกชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 210 กำลังพล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงครามและประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบอาหาร ก่อนที่จะนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close