ตากจัดงานประเพณีซิโกววันทิ้งกระจาด

แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จัดงานประเพณี ซิโกว วันทิ้งกระจาด แจกทาน ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส

ที่บริเวณศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากงม่า แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เขตเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการศาลเจ้าจีนปุงเถ้ากงม่า ได้ร่วมกันมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค ในพิธีทิ้งกระจาดให้ทาน หรือ ซิโกว ซึ่งเป็นประเพณีของชาวจีนในแม่สอดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นักธุรกิจ-พ่อค้า ชาวไทยเชื้อสายจีน มาร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดมอบทานให้กับ คนยากจน-ผู้ยากไร้-ผู้ด้อยโอกาส- คนพิการ ทั้งชาวไทยและชาวกับชาวเมียนมาร์ จำนวนนับ 10,000 คน ที่มารับบริจาคทานนับหมื่นคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรยากาศเป็นไปอย่างชุลมุน เนื่องจากผู้มารับบริจาคต่างยัดเยียดเบียดกันเข้ามารับสิ่งของที่แจกทาน

นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล กล่าวว่า ประเพณีซิโกว หรือ การทิ้งกระจาด แจกทาน เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนในแม่สอดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งวิญญาณไร้ญาติทั่วไป เป็นการเสริมส่งวิญญาณทั้งหลายให้ไปสู่สุคติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงานและครอบครัว โดยปี 2561 แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และคณะกรรมการศษลเจ้าปุงเถ้ากงม่า ได้นำสิ่งของจำพวกข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นจำนวนหลายหมื่นถุง รวมมูลค่าหลายล้านบาท มาแจกเป็นทานแก่ผู้ยากไร้คนละ 1 ถุง นำไปบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส และพัฒนาจิตใจ เพื่อให้พร้อมเป็นผู้ให้และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

ข่าวน่าสนใจ

Close