กาฬสินธุ์ชวนเที่ยวถนนดอกไม้บานตลอดปี

จ.กาฬสินธุ์ผุดถนนดอกไม้บานตลอดปี เส้นทางท่องเที่ยวแดนอารยธรรมทวารวดี สร้างภาพลักษณ์จดจำให้กับเมืองน้ำดำ

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์กว่า 500 คนร่วมกันจัดกิจกรรมคลิกอ๊อฟปลูกต้นไม้ ด้วยชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลายจำนวน 10,000 ต้นที่ออกดอกตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ตามเส้นทางท่องเที่ยวแดนอารยธรรมทวารวดี บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 ถนนสายกาฬสินธุ์-ขอนแก่น เขต ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวถนนสองข้างทางของถนนสายหลักเข้าสู่ตัวเมืองกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้จดจำเมืองกาฬสินธุ์

นายพิชิต กล่าวว่ากิจกรรมคลิกอ๊อฟปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ตามเส้นทางท่องเที่ยวแดนอารยธรรมทวารวดีตามแนวถนนสองข้างทางถนนสายหลักครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนช่วยดูดซับคาร์บอนและช่วยลดอุณหภูมิของเมืองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ท่องแดนอารยธรรมทวารวดีใต้ร่มพระบารมีด้วยวิถีพอเพียงของจ.กาฬสินธุ์อีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close