เปิดลานวัดตลาดวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่

ที่วัดบางเสร่คงคาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่โดยชุมชน” ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ โดยมี นาย นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นางวลีพร อินอนงค์ ประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนบางเสร่ นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ ที่ปรึกษา สุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ท่ามกลางประชาชนและตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก

สำหรับกิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่โดยชุมชน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 โดยมีการเปิดพื้นที่บริเวณวัด สาธิตและจำหน่ายสินค้าของชุมชน การกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การประกวดวาดภาพ การประกวดถ่ายภาพ และการประกวดเรียงความเกี่ยวกับชุมชนบางเสร่ การประกวดดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่องระดับประเทศ รวมถึงประกวดวงดนตรีไทยระดับจังหวัด และอื่นๆ อีกมากมาย

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่หวังจะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนชนชุมชนบางเสร่ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนชาวประมง หมู่บ้านชายทะเลแห่งนี้เพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันออกต่อไปในอนาคตด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close