ผลิตผลจากเส้นไหมไทยสู่ตลาดโลก

จ.สุรินทร์ผลิตผลภูมิปัญญาท้องถิ่น จากเส้นไหมไทย สู่ตลาดโลก มรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษมอบให้

เกษตรกรชาวบ้านสระ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อเสียงในด้านของการผลิตเส้นไหมคุณภาพดี ผ้าไหมสวยมานานหลายปี เกษตรกรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตเส้นไหม มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษแบบรุ่นต่อรุ่น ซึ่งมักจะทำในช่วงเวลาหลังจากฤดูกาลทำนา และมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระ ได้รับโอกาสเป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ดำเนินการโดยกรมหม่อนไหม เพื่อยกระดับคุณภาพเส้นไหมตามมาตรฐาน มกษ.๘๐๐๐ – ๒๕๕๕/เส้นไหม IG

วันนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมตามมาตรฐานเส้นไหม GI โดยการจัดงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ พลบูณศรี หัวหน้ากลุ่มประสานบริหารงานนโยบายและติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต4 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกยางและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลโคกยาง กิจกรรมในวันนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม 5 ฐานเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่ ฐานปลูกหม่อน ฐานเลี้ยงไหม ฐานสาวไหม ฐานย้อมเส้นไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ การฟอกและฐานการทอและแปรรูปผ้าไหม โดยวิทยากรจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระ การจัดงานในวันนี้เป็นการยกระดับคุณภาพของเส้นไหมภายใต้ตรานกยูงพระราชทาน รับรองคุณภาพทุกขั้นตอนทำให้เส้นไหมและผ้าไหมมีคุณภาพระดับฐานสากล เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น มีความปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งคนทำและคนสวมใส่ ทำให้การขยายตัวของกลุ่มทอผ้าไหมมาตรฐาน GI ได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรที่ทอผ้าไหมเป็นอย่างมาก ผู้ที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด 085-4993129

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close