แปรอักษร25ปีแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช

พนักงาน ปตท.สผ. ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 25 โอกาสครบรอบ 25 ปี แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ในโอกาสที่แหล่งบงกชครบรอบการผลิต 25 ปี พนักงานที่ปฏิบัติการในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 25 โดยแหล่งบงกชนับเป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ตามพันธสัญญาที่มีต่อประเทศมาตลอด 25 ปี

ทั้งนี้แหล่งบงกช เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญในอ่าวไทย ดำเนินการโดย ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย เริ่มผลิตก๊าซฯ ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2536 เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาและส่งต่อองค์ความรู้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น

 

ข่าวน่าสนใจ

Close