โครงการไทยนิยมฯโดนใจชาวขอนแก่น

ผู้ว่าฯขอนแก่น เผย โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดนใจชาวขอนแก่น เร่งเดินหน้าทำให้เสร็จทั้งหมด ย้ำ ทุกโครงการโปร่งใส ตรวจสอบได้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น ภาพรวมทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 501,987,700 บาท ใน 2,751 โครงการ ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินงานโดยเน้นหนักไปที่ทีมขับเคลื่อนระดับตำบลใน 2 ประเด็นหลักคือคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งจากการลงพื้นที่เปิดประชาคมแต่ละหมู่บ้านเพื่ดอรับฟังความคิดเห็นและความต้องการรวมทั้งแนวทางการพัฒนาในระดับพื้นที่พบว่ามีความต้องการในการดำเนเนงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนถึง 21,616 รายการ โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือเรื่องถนน รองลงมาคือไฟฟ้าและน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

นายสมศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินงานทุกโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในด้านต่างๆอย่างรัดกุม ซึ่งในระดับจังหวัดได้มีคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในทุกโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานตามที่รัฐบาลได้พิจารณางบประมาณให้แต่ละชุมชนนั้นดำเนินงานได้อย่างบรรลุผล ซึ่งทุกโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่นั้นโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในภาพรวมทั้งหมด

 

ข่าวน่าสนใจ

Close