นทท.แห่ยกเลิกทัวร์ภูเก็ตแล้ว10-15%

นักท่องเที่ยวยกเลิกทัวร์ภูเก็ต 10-15 % หลังเหตุเรือล่ม

นายพงศ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตจำนวนมากพร้อมกล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินการต่างๆ ได้มีความคืบหน้าไปมากจนพ้นระดับวิกฤต ทั้งการค้นหาผู้เสียหาย การจัดการศพ และพร้อมในการเยียวยา เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา”ต้องเรียนว่านักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดสำคัญที่สุดของไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบใหญ่มาก ทั้งทางกาย จิตใจและเศรษฐกิจ โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จำนวน 10 ล้านคน และมีการใช้จ่ายกว่า 5 แสนล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวเดินทางมาภูเก็ตปีละประมาณ 3 ล้านคน และมีการใช้จ่ายประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท ในพื้นที่ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในส่วนของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ลดลง แม้ว่า จะมีการยกเลิกการจองล่วงหน้า หรือ Advance Booking ประมาณ 10-15% ก็ตาม แต่เชื่อว่า จากมาตรการที่ทางฝ่ายไทยเร่งดำเนินการในขณะนี้ จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้โดยเร็ว

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้กล่าวด้วยว่า เพื่อเรียกความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยของประเทศไทยและให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางกลับมาโดยเร็ว นอกเหนือจากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ซึ่งรัฐบาลได้มีการดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสำคัญของตลาดท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทยในปัจจุบัน ฉะนั้นทางกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวฯ จึงต้องเร่งดำเนินการในส่วนของการพิจารณาเงินเยียวยาอย่างเร่งด่วนและรอบคอบให้กับนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในครั้งนี้ โดยมียอดเงินรวมประมาณ 64 ล้านบาท แบ่งเป็น กรณีเสียชีวิต รายละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาลจ่ายตามจริง รายละไม่เกิน 5 แสนบาท การฟื้นฟูสภาพจิตรายละ 20,000 บาท และกรณีเหตุชะงักการเดินทางจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทประกันภัยภาคเอกชนได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รายละ 1 ล้านบาท เป็นการประกันภัยตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้ง 100,000 บาท ตามกฎหมายกรมเจ้าท่า รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งจะแยกจากในส่วนของภาครัฐซึ่งโดยรวมนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาทั้งของภาครัฐและเอกชนรวม 2.1 ล้านบาท

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close