บิ๊กคลีนนิ่งเดย์เขตโบราณสถานมัสยิดกรือเซะ

ร่วมด้วยช่วยกัน บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ บริเวณพื้นที่เขตโบราณสถานมัสยิดกรือเซะ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของปัตตานี

บรรยากาศที่บริเวณเขตพื้นที่โบราณสถานมัสยิดกรือเซะ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี นายสมชาติ คงศรี หัวหน้าหมวดการทางหนองจิก จังหวัดปัตตานี นำเจ้าหน้าที่การทางหลวงพร้อมเครื่องมือ ทำความสะอาดคูระบายน้ำบริเวณโดยรอบเขตพื้นที่โบราณสถานมัสยิดกรือเซะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ รวมทั้งฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บรรดาจิตอาสาตลอดจนเด็กนักเรียน เข้าร่วมเพื่อทำความสะอาดภายใต้โครงการ “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี มีนักท่องเที่ยวจากไทยเราและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นหมวดการทางหนองจิกปัตตานีในฐานะเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ได้มีการสำรวจหาช่องทางระบายน้ำจากคู่รอบพื้นที่โบราณสถานฯ นอกเหนือจากการขุดลอกท่อระบายน้ำ ในรอบ 20 ปี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถระบายน้ำจากท่อออกลงสู่คลอง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากที่ตั้งของโบราณสถานมัสยิดกรือเซะ ที่มีทางหลวงขนานกันทั้งด่านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของมัสยิดโบราณกรือเซะที่มีสภาพพื้นถนนสูงกว่าพื้นที่โดยรอบของมัสยิดฯ จึงมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนของทุกปี

ด้านนายอับดุลรอนิง ลาเต๊ะ ประธานชมรมรักษ์กรือเซะ ได้เปิดเผยว่าวันนี้นับเป็นเรื่องดีที่คนในสังคมเริ่มเห็นความสำคัญของโบราณสถานมัสยิดกรือเซะแห่งนี้ จึงมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันเข้ามาดูแล

ข่าวน่าสนใจ

Close