ตม.พังงาพร้อมลุยจับต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน

ตรวจคนเข้าเมือง พร้อมลุยจับต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน จนท.ให้บริการจนถึงคนสุดท้ายในคืนสุดท้าย

พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น ผบก.ตม.6 (ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6) พร้อมด้วย ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง 8 แห่ง สารวัตรใหญ่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 6 แห่ง ร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมหลังจาก ทางรัฐบาลกำหนด 30 มิถุนายน 2561 เป็นวันสุดท้ายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ห้องประชุมโรงแรมเซนติโด้ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาไปพิสูจน์สัญชาติ และจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service สำหรับแรงงานต่างด้าวยังไม่ดำเนินการใดๆ จะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ โดยจะตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ โดยทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมให้บริการจนเที่ยงคืนของวันที่ 30 มิถุนายน นี้

ทาง พล.ต.ต.เจษฎา กล่าวว่า ได้มีการหารือเจ้าหน้าที่ในสังกัด เกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวโดยจะเริ่มเข้มงวดกวดขันจับกุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้ เป็นวันสุดท้าย โดยทางตรวจคนเข้าเมืองจะรับแจ้งจนถึงคนสุดท้ายไม่ว่าจะมาแจ้งหลังเที่ยงคืนก็จะให้บริการรับแจ้งจนแล้วเสร็จคนสุดท้าย

ข่าวน่าสนใจ

Close