ทหารเข้ากู้ระเบิดค.60 ที่ สวท.ตาก

จนท.ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 14 เข้าเก็บกู้ระเบิด ค.60 พร้อมใช้ ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด จ.ตาก

ร.อ.ประเทือง แผนสูงเนิน ผู้บังคับหมวดรักษาความสงบที่ 1 กองร้อยรักษาความสงบ ที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด พร้อมด้วย ร.ต.เทพฤทธิ์ สอนนิ่ม ผู้บังคับชุดทหารช่างสนาม กองกำลังนเรศวร เข้าตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งเป็นลูกระเบิดขนาด ค.60 หลังได้รับแจ้ง ว่าพบในพื้นที่ บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้สำหรับลูกยิงลูกระเบิด ขนาด ค. 60 ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด พบในขณะทำความสะอาดบ้านพัก ที่ว่าง และไม่มีผู้อยู่อาศัย จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารให้เข้ามาทำการเข้าเก็บกู้

จากการตรวจสอบพบว่า ลูกระเบิด ขนาด ค. 60 ดังกล่าว อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถระเบิดได้ โดยสลักหลุดออกแล้ว หากระเบิดจะมีรัศมีในระยะ 35 ม. ซึ่งคาดว่าน่าจะมีกลุ่มบุคคลที่ครอบครองระเบิดดังกล่าว และเกรงกลัวความผิด จึงนำมาทิ้งไว้ อย่างไรก็ตาม

เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการเก็บกู้ เพื่อไปเก็บไว้ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และจะมีการนำไปทำลายต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close