โคราชป่วยไข้เลือดออกแล้ว200ราย

รพ.พิมาย พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หลังพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว 59 ราย ขณะที่ โคราช พบผู้ป่วยทั้งจังหวัดแล้วกว่า 200 ราย

ที่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 21 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขของโรงพยาบาลพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคสาธารณะสุขชุมชน ออกทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ง่าย ซึ่งในระยะเวลาเกิน 7 วัน ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ำกลายเป็นยุงได้อย่างรวดเร็ว โดยนายกิตติกร ตั้งดวงดี ผู้ใหญ่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 21 ต.ในเมือง ได้ประกาศหอกระจายข่าว ในหมู่บ้านให้ประชาชนได้ช่วยกัน กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ จึงดำเนินการให้งานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย และ โรงพยาบาลพิมาย ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ครบทุกพื้นที่ และออกตรวจโรคตรวจสุขภาพ โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอพิมาย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค 61 – 7 มิ.ย 61 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว รวม 59 คน เป็นหญิง 32 ราย เป็นชาย 27 ราย โดยกลุ่มที่พบผู้ป่วยคือ อายุตั้งแต่ 10-14 ปี และ กลุ่มผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 15-24 ปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้จากรายงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยจากรายงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 61 ถึงวันที่ 5 มิ.ย 61 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 488 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 233 ราย, บุรีรัมย์ 56 ราย, ชัยภูมิ 64 ราย และสุรินทร์ 135 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ข่าวน่าสนใจ

Close