ศัลยแพทย์นานาชาติ ตื่นตัวการผ่าตัดกระดูกสันหลังเทคนิคส่องกล้องฯ

ศัลยแพทย์นานาชาติ ตื่นตัวการผ่าตัดกระดูกสันหลังเทคนิคส่องกล้องฯ รับแนวโน้มทางเลือกใหม่การรักษาของผู้ป่วย

อาการปวดหลังของผู้ป่วย ในปัจจุบัน พบว่าหนึ่งในสาเหตุหลัก มาจากปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อันเกิดจากการเคลื่อนของหมอนรองกระดูก ซึ่งหากหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาแต่ไม่ได้กดทับรากประสาท มักส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดแบบเฉพาะที่ เช่น ปวดคอ ปวดเอว ปวดหลัง ปวดสะโพก อย่างไรก็ตาม หากมีการปลิ้นของหมอนรองกระดูก มาเคลื่อนกดทับรากประสาทแล้ว จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดร่วมกับอวัยวะอื่นค่อนข้างมาก ตามมา เช่น อาการปวดชาที่ขา ส่งผลให้ ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งอาการโรคดังกล่าว มีแนวโน้มการขยายตัวของผู้ป่วยเป็นจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์ และได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อย่างเต็มรูปแบบ เกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 51 ในปี 2563 นี้ (51st International Training Course for Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine) และได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยในปีนี้ มีศัลยแพทย์นานาขาติ จาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) อิหร่าน รวมทั้งไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม รวม 86 ราย

รศ.นพ.อัตถพร บุญเกิด ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปกับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในฐานะวิทยากรมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 11 ในปีนี้ซึ่งพบว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง ได้การตอบรับจากศัลยแพทย์นานาขาติมากขึ้นทุกปี โดยแนวโน้มมาจากความต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้วยเทคนิคต่างๆ จากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านนี้โดยตรง เริ่มตั้งแต่ทฤษฎีขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงเทคนิคระดับก้าวหน้า สำหรับศัลยแพทย์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งก่อนหน้านี้

การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ป่วยในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากเป็นเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็กที่มีความปลอดภัย และ ยังช่วยลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดได้เร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยในปัจจุบัน

นพ.ปริญญา บุณยสนธิกุล ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปกับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นครั้งแรก และมีความสนใจในองค์ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดสู่เทคนิคการผ่าตัดในระดับที่สูงขึ้น จากการใช้เทคนิคการส่องกล้องผ่านกรณีศึกษาการผ่าตัดจริง  เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ให้ความสำคัญกับงานบริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคส่องกล้องมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพราะการรักษาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เริ่มเป็นที่รู้จักและได้การยอมรับในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังในปัจจุบัน และต้องการทางเลือกในการรักษามากขึ้น จากในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลัง เข้ามารับการรักษาด้วยเทคนิคฯดังกล่าว ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ราว 4-5 ราย

Dr.Nilkanth Korake จาก Vishwaleela Hospital ประเทศอินเดีย ศัลยแพทย์ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ กล่าวว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่ 3 ปีก่อน ซึ่งเหตุผลที่เข้าร่วมเวิร์คช้อปในครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อต้องการปรับปรุงเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้านต่างๆ ผ่านการหารือระหว่างทีมศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางร่วมกัน รวมถึงเรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติจริง จากการผ่าตัดจริงของทีมศัลยแพทย์ที่ชำนาญการ ผ่านการถ่ายทอดสดในห้องผ่าตัด

“การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการส่องกล้องของประเทศอินเดียในปัจจุบัน มีความตื่นตัวมากขึ้นทั้งในกลุ่มผู้ป่วยและศัลยแพทย์เฉพาะทาง ทำให้ส่วนตัวมีความสนใจเข้าร่วมเวิร์กชอปที่ทางบำรุงราษฎร์จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดในเทคนิคต่างๆ ด้วยในขณะนี้ อินเดีย ยังไม่มี Learning Centre และการ Training ในด้านดังกล่าว” Dr.Nilkanth กล่าว

Dr.Kanniappan Nanjayan ศัลยแพทย์ ประเทศอินเดีย กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงการรับความรู้ด้าน Manual Skill หรือ การทำ Lab แต่ขณะเดียวกัน ผู้เข้าฝึกอบรมฯ จะยังได้รับประสบการณ์ตรงผ่านถ่ายทอดสดการผ่าตัดจากทีมแพทย์บำรุงราษฎร์ ที่เชี่ยวชาญจริงด้านการผ่าตัดเทคนิคส่องกล้อง ด้วย” Dr.Kanniappan กล่าว

ข่าวน่าสนใจ

Close