รามาฯ เปิดตัว “Rama App”แอปพลิเคชัน โฉมใหม่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จับมือ SCB เปิดตัว“Rama App”โฉมใหม่ “นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.30 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)แถลงข่าวเปิดตัว“Rama App” รามาธิบดีแอปพลิเคชัน โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซปต์นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียวขึ้น

นวัตกรรมครั้งสำคัญในโรงพยาบาล ที่สามารถทำธุรกรรมทางการแพทย์อย่าง นัดตรวจแพทย์ เช็คอินก่อนพบแพทย์โดยไม่ต้องวางบัตร เลื่อนนัดด้วยตัวเอง ทำประวัติสร้างเวชระเบียนอย่างง่าย ผนวกการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันอย่าง การจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน และตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นตลอดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมทางการแพทย์ ในแอปเดียว ภายใต้ชื่อ Rama App”

. นพ.ปิยะมิตร ศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Rama Appว่า ด้วยการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งการรักษาพยาบาลในแต่ละรายก็มีความยากง่ายแตกต่างกัน และมีผู้ป่วยที่มารอเข้ารับบริการทางการแพทย์และธุรกรรมต่าง ๆ เป็นเวลานาน สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น คือการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในโรงพยาบาล ทั้งในเรื่องการทำนัดตรวจกับแพทย์ การทำประวัติกับโรงพยาบาล การเช็คอินก่อนเข้าตรวจผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งข้อดีของแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในการรอรับบริการต่าง ๆ รวมทั้งการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ทำได้ง่าย สะดวกต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้รับความร่วมมืออันดีจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกัน ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชันRama APP จะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางการแพทย์และธุรกรรมทางการเงินร่วมกันได้เป็นอย่างดี

นายสีหนาท ล่ำซำผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานPayment Product Solution and Managementธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดทำแอปพลิเคชัน Rama Appว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นในความสำคัญของการนำนวัตกรรมผนวกกับเทคโนโลยีมาใช้ในโรงพยาบาล และมีความต้องการเช่นเดียวกันกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้บริการผู้ป่วยที่มีความสะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และตอบโจทย์ที่สุด ทั้งในแง่ของการนัดหมายเข้าตรวจผ่านแอปพลิเคชัน การตรวจสอบวันที่มีนัดตรวจกับแพทย์ การแจ้งสถานะรับยา การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการโดยมีแผนที่นำทางภายในอาคาร รวมทั้งการพัฒนา “น้องรสา” ซึ่งเป็น AI ที่ใช้สำหรับตอบคำถามผู้ป่วยผ่าน Facebook Fanpageของคณะแพทย์ และที่สำคัญคือ การทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดในการให้บริการของเรา

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการพัฒนาระบบชำระเงินผ่าน Rama Appว่า ด้วยนโยบายบริหารงานด้านการคลังที่มุ่งเน้นการบริหารงานโดยใช้ระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพในเชิงรุกจึงได้หารือร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ในการพัฒนารูปแบบ Smart Hospital ร่วมกัน ในการสร้างช่องทางการชำระเงินที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการในยุค 4.0 ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ

อาจารย์แพทย์หญิงศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันว่า ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rama Appก็ง่ายเหมือนกับการใช้งาน ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ IOS ให้เข้าไปที่ App Store แล้ว Search คำว่า Rama APP ซึ่งจะรองรับระบบปฏิบัติการ IOS 11 ขึ้นไป ส่วนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android  ให้เข้าไปที่ Google Play ซึ่งจะรองรับระบบปฏิบัติการ Android6.0 ขึ้นไปเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชันRama Appจะเป็นมิติใหม่ของการให้บริการที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว ง่าย และจบในแอปเดียว

ข่าวน่าสนใจ

Close