กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพิจิตรผลิตสมุนไพรอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ไฟจากฟ้าสร้างมูลค่าให้ชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง จ.พิจิตร ผลิตสมุนไพรอบแห้ง จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  ผลิตสมุนไพรอบแห้ง โดยใช้พลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์  นายสมนึก จันทร์จร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง เล่าว่าทางกลุ่มได้มีแนวคิดที่จะนำไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ปี 2554 ด้วยแนวคิดที่ว่าระบบการผลิตที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ต้องใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง ในกระบวนการอบแห้งสมุนไพร ซึ่งแต่ละเดือน ต้องใช้พลังงานจากแก๊สหุงมากถึง 15 ถัง นับว่าสิ้นเปลืองมาก จึงเริ่มมองหาทางเลือก ที่จะประหยัดพลังงาน จึงด้วยการศึกษาเรียนรู้ ไปร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ตามที่ต่างๆ จนพบว่า แนวทาง การใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้ดีที่สุด จากแนวคิดสู่การลงมือทำจนกระทั่งปี 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทุ่งทรายทอง ก็สามารถนำ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในกระบวนการอบแห้งสมุนไพร ได้จริงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สามารถลดค่าใช้จ่าย ที่เคยใช้แก๊สหุงต้มลงได้ถึง ปีละ 9 หมื่นกว่าบาท แล้ววันนี้ชุมชนทุ่งทรายทองในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร ก็ ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพลังงาน ทางเลือก โดยเฉพาะ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ให้กลับ กลุ่มบุคคลที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน และส่งต่อองค์ความรู้ให้แผ่ขยายไปไม่สิ้นสุด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง หมู่.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ผลิตแผ่นประคบสมุนไพรทุ่งทรายทอง  เกิดจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรมาประยุกต์กับความรู้ด้านตำราแพทย์แผนโบราณของคุณสมนึก จันทร์จร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน เพียงแค่นำไปอุ่นในไมโครเวฟ แทนการนึ่งเหมือนลูกประคบสมุนไพรแบบดั้งเดิม ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “สมุนไพรทุ่งทรายทอง” จากสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2548

   

ข่าวน่าสนใจ

Close