ซีพีร่วมบริจาค10ล้านบาทสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ซีพีส่งใจช่วยพี่น้องไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคอีสานร่วมบริจาคเงิน10ล้านบาทสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในรายการ “ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม”

เมื่อวันที่ 17กันยายน 2562 ณสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. รัฐบาลได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านรายการพิเศษ “ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม” ถ่ายทอดสดทางช่อง 9 MCOT HD เพื่อเปิดรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวนมากโดยขณะนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือทุกช่องทางเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนในการนี้นายนพปฎลเดชอุดมประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรเครือฯเป็นผู้แทนเครือซีพีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้แก่

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพีออลล์ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น และ บริษัทซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยในทุกจังหวัดที่ประสบภัยและได้ระดมสรรพกำลังลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาและยังคงมีตัวแทนลงพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านหลายช่องทางเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากที่สุดโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารสำเร็จรูปรวมทั้งส่งรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็วลงประจำในพื้นที่ที่ระบบไฟฟ้าขัดข้องและสถานีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี” ธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาลเลขที่บัญชี 067-006-8950

ข่าวน่าสนใจ

Close