สมาคมสตรีไทยสากล ถวายทุนศึกษางานมุทิตา78ปีหลวงเตี่ย

สมาคมสตรีไทยสากล ถวายทุนการศึกษาเนื่องในงานมุทิตา 78 ปี “พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล (หลวงเตี่ย)” เจ้าอาวาสวัดบุดดา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

พิธีทำบุญงานมุทิตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 78 ปี “พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล (หลวงเตี่ย)” เจ้าอาวาสวัดบุดดา ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะศิษยานุศิษย์จากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาด้วยความศรัทธาและชมบารมี “หลวงเตี่ย” เข้าร่วมอวยพรให้มีอายุมั่นขวัญยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ศิษยานุศิษย์สืบไปชั่วกาลนาน

ทั้งนี้ สมาคมสตรีไทยสากล นำโดย นางจิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล พร้อมด้วย นางสาวธนการ์ ธนากรเกตุ ที่ปรึกษาสมาคมสตรีไทยสากล ฝ่ายการเงินต่างประเทศ และคณะกรรมการสมาคมฯ อาทิ นางสาวธนาภรณ์ เดชสีมา อุปนายกสมาคมฯ นางพรศิริ สุขทรรศนีย์ เลขานุการสมาคมฯ รวมทั้งนางสาวปวันรัตน์ วงศ์วัชรโชต เหรัญญิกสมาคมฯ และนางชญาภา รักเดชา ประชาสัมพันธ์สมาคมสตรีไทยสากล น้อมกราบ “หลวงเตี่ย” ถวายปัจจัยสนับสนุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยแบ่งเป็นทุนละ 500 บาท จำนวน 112 ทุน และทุนละ 1,000 บาท อีกจำนวน 1 ทุน นอกจากนี้ สมาคมสตรีไทยสากล ยังได้ถวายข้าวสารแจกทานจำนวน 2,000 ถุง และออกโรงทานถวายกาแฟสุขภาพแด่พระสงค์จำนวนอีก 500 แก้ว

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close