ทีเส็บจับมือพันธมิตรธุรกิจยักษ์ใหญ่จัดงาน TIME 2019

ทีเส็บจับมือพันธมิตรธุรกิจยักษ์ใหญ่จัดงาน TIME 2019 สร้างเวทีเชื่อมโยงธุรกิจเจาะตลาดประชุม-อินเซนทิฟ

11 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ – ทีเส็บร่วมกับทิก้า และสมาคม SITE ประจำประเทศไทยจับมือพันธมิตรธุรกิจ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส BMW (Thailand) จัดงานใหญ่ TIME 2019 มุ่งหวังให้เป็นเวทีระดับชาติขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการจัดอินเซนทิฟในเมืองไทย ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 4 ชูแนวคิด Togetherness – ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในประเทศสู่โอกาสขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค และ สร้างความแตกต่างเจาะตลาด ASEAN+6

นายจิรุตถ์อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า และ สมาคม SITE ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของพันธมิตรธุรกิจด้านการขนส่ง ประกอบด้วย การบินไทย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ ค่ายรถยนต์ BMW (Thailand) จัดงาน Thailand Incentive and Meeting Exchange 2019 หรือ TIME 2019ขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างประสบการณ์ระดับสากลในการขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการจัดอินเซนทิฟ หรือการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยพบปะเจรจาธุรกิจ และเปิดมุมมองการทำตลาดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย ซึ่งปีนี้มุ่งเน้นตลาด ASEAN +6 ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย

จากสถิตินักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุม และกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในครึ่งปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีจำนวนนักเดินทางรวมทั้งสิ้น 348,645 คน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 58% ของตลาดไมซ์ต่างประเทศทั้งหมด สร้างรายได้ถึง 25,727 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57% ของรายได้ไมซ์รวม นอกจากนี้ เทียบกับครึ่งปีงบประมาณ 2561 ตลาดจำนวนนักเดินทางกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 มีสัดส่วนถึง 86.96% โดยมีจำนวนนักเดินทาง 303,182 คน เติบโตถึงร้อยละ 23.70

“ด้วยทิศทางการเติบโตของตลาดกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 ปีนี้ ทีเส็บจึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน TIME 2019 ภายใต้แนวคิด Togetherness การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในประเทศสู่โอกาสขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยอิงวัฒนธรรมของคนเอเชียที่รักพวกพ้อง ชอบความสนุกสนาน นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจภายในภูมิภาค ผ่านการร่วมกิจกรรมและสัมผัสประสบการณ์จัดงานไมซ์ในประเทศไทย สอดคล้องกับบทบาทของทีเส็บในฐานะผู้นำความคิด ผู้ร่วมสร้างสรรค์ ผู้ร่วมมือทางธุรกิจและเป็นพันธมิตรเครือข่าย เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำรายได้หลักและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายจิรุตถ์ กล่าว

การจัดงาน TIME 2019 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ Knowledge Exchangeเป็นเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ในฐานะผู้ขาย และผู้ซื้อเป้าหมายจากกลุ่ม ASEAN+6 เจาะลึกผ่านการพูดคุย 3 หัวข้อ Getting buyers attention at the point of enquiry”, “The art of negotiation that closes the deal” และ “The after-sales service that makes events successful”  คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 250 คน

ส่วนที่สอง Business Exchangeเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยซึ่งเป็นผู้ขาย จำนวน 40 ราย พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ASEAN+6 จำนวน 40 ราย และจัดให้มีเวลาพิเศษที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นในช่วง Networking และ Be My Dinner Date โดยกิจกรรม Knowledge Exchange และ Business Exchange จะจัดขึ้นวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

ส่วนที่สาม Experience Exchange คือกิจกรรมสร้างประสบการณ์ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตและพังงาผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ หมู่บ้านชาวประมง จ.พังงา กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มบนเรือยอร์ช ตัวอย่างการจัดงานเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำกลุ่มประชุมและกลุ่มเดินทางเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรต่าง ๆ เข้ามาจัดงานในประเทศไทย

ทีเส็บได้จัดแคมเปญพิเศษ “TIME to MEET”สนับสนุนเฉพาะลูกค้าที่เข้าร่วมงาน TIME 2019 สำหรับบริษัทที่นำกลุ่มประชุมและกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ที่มีจำนวน 50 คนขึ้นไป และมีวันพักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน โดยสนับสนุนงบประมาณ 500 บาทต่อคน และสูงสุดถึง 500,000 บาทต่อกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ ของที่ระลึก การจัดแสดงต้อนรับแบบไทย บริการช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมือง หรือ MICE Lane สำหรับวีไอพีฯลฯ

นอกจากนี้ ยังได้มีแคมเปญ M & I Reward”สำหรับลูกค้าที่ได้มีการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี  ในรูปแบบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดึงงานเข้ามาจัดในประเทศไทย ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าว

นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “การบินไทยตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของนักเดินทางไมซ์ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งกองขายลูกค้าการประชุมและสัมมนา(MICE Department) เพื่อให้บริการการเดินทางสำหรับลูกค้าตลาดไมซ์โดยเฉพาะ บริษัทได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการและการจัดกิจกรรมของทีเส็บอย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน TIME อีกหนึ่งกิจกรรมของทีเส็บที่การบินไทยร่วมเป็นพันธมิตรให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยคาดหวังขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย มั่นใจมีเที่ยวบินรองรับกลุ่มนักเดินทางตลาด ASEAN จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งมีเส้นทางรองรับกว่า 1 จุดบินในหลายประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย รวมถึงเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ และสายการบินพันธมิตร Star Alliance”

นางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “สายการบินบางกอกแอร์เวย์สในฐานะเป็นสายการบินสัญชาติไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย สนับสนุนนโยบายภาครัฐร่วมกับทีเส็บตลอดมา โดยในปีนี้ โครงการ Fly and Meet Double Bonus – Redefined ซึ่งเป็นแคมเปญร่วมเจาะตลาดลูกค้าองค์กรในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ ซีแอลเอ็มวี นั้น ได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นตลาดให้เกิดความสนใจเดินทางมาจัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยทางสายการบินฯ เอง ก็เห็นอัตราเติบโตของผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีมากขึ้นเช่นกัน”

นายเศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า  “เราเล็งเห็นประสิทธิภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการร่วมงานกับพันธมิตรที่หลากหลาย ในการจัดอีเว้นท์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ยนตรกรรมหรูอย่างรอบด้าน บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระดับสากล โดยในโอกาสนี้ เราได้สนับสนุนรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูซีรี่ส์ 5 และซีรี่ส์ 7 รวม 20 คัน เพื่อเป็นรถรับส่งระดับพรีเมียมสำหรับพันธมิตรในงาน TIME 2019 ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ยนตรกรรมหรูของบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเต็มรูปแบบ”

จากการจัดงาน TIME 2019 ครั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มการประชุมและอินเซนทิฟที่ได้จากการจัดงานกว่า 2,000 คน สร้างรายได้ถึง 152 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าจะผลักดันเป้าหมายภาพรวมนักเดินทางไมซ์ ให้ถึงจำนวน 1,320,000 คน สร้างรายได้ 100,500 ล้านบาทภายในปี 2562 และเติบโตต่อเนื่องภายในปี 2563

ข่าวน่าสนใจ

Close