S&Pรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

S&P รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี2561

คุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ภายในงาน “แถลงผลโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” ประจำปี 2561 แก่โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม จ.ขอนแก่น ด้วยการปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัวและโครงการเกษตรยั่งยืน ตลอดจนมอบทุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป ณ กระทรวงยุติธรรม เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close