สิงคโปร์แอร์ไลน์รับสมัครแอร์โฮสเตส

ข่าวดี!กรมการจัดหางาน รับสมัคร “แอร์โฮสเตส” สิงคโปร์แอร์ไลน์ 60 อัตรา ถึง 31 ธ.ค. นี้

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า บริษัทสิงคโปร์ แอร์ไลน์ จำกัด ได้เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 60 คน คุณสมบัติเป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย ส่วนสูงตั้งแต่ 158 เซนติเมตรขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ ได้ มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสูง (TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 600 หรือ TOEFL คะแนนขั้นต่ำ 500) สามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษได้ หรือมีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สัญญาจ้างงาน 5 ปี ค่าจ้างเดือนละ 1,380 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 33,000 บาทต่อเดือน มีสวัสดิการรักษาพยาบาล มีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

ทั้งนี้หากผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยสมัครตรงผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.singaporeair.com.sg/career สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ กลุ่มงานบริหารการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 1034 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน”

ข่าวน่าสนใจ

Close