MOCA เปิดให้สั่งจองหนังสือ”ธนบัตรไทยรัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๘” เริ่ม ๑ สิงหาคมนี้ ที่ธนาคารธนชาติทุกสาขา

หนังสือที่ควรค่ากับเก็บสะสมเรียนรู้ “ธนบัตรไทย รัชกาลที่ ๔ - รัชกาลที่ ๘ และ “ธนบัตร ร.๙ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี” ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี”ถือเป็นชุดหนังสือธนบัตรที่รวบรวมธนบัตรทุกแบบ ทุกชนิดราคา ทุกรุ่น

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ อันหาที่สุดมิได้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) ร่วมกับ ธนาคารธนชาต ได้ร่วมแรงร่วมใจกันส่งต่อสื่อกลางเพื่อรำลึกถึงพระองค์ ผ่านหนังสือ “ธนบัตรไทย รัชกาลที่ ๔ –  รัชกาลที่ ๘ และ “ธนบัตร ร.๙ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี”

ธนบัตร ร.๙ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี

“ธนบัตร รัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๘ และ “ธนบัตร ร.๙ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี” เปรียบเสมือนบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ และงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ทรงคุณค่า สามารถสะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และความมีเอกลักษณ์ของไทยในช่วงเวลาที่ธนบัตรแต่ละฉบับถูกนำออกใช้ในห้วงเวลานั้นได้ และจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและค้นคว้าเรื่องการสะสมธนบัตรในรัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๙

หนังสือธนบัตรในรัชกาลที่ ๔ – ๙ ซึ่งสมบูรณ์ที่สุดในการรวบรวมธนบัตรทุกแบบ ทุกชนิดราคา ทุกรุ่น และทุกลายเซ็น ตลอดรัชสมัยเพรียบพร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึก ครบถ้วนทั้งเนื้อหาและรูปภาพธนบัตร ตลอดจนภาพประกอบพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

ผู้สนใจสามารถสั่งจอง หนังสือ “ธนบัตร รัชกาลที่ ๔ –  รัชกาลที่ ๘ และ “ธนบัตร ร.๙ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี” ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี”ได้แล้ว ๑ ชุดมี 2 เล่ม ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้

โดยทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) จะมีการจัดกิจกรรม เปิดตัวหนังสือธนบัตรไทย รัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๘ ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ

โดยผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ธนาคารธนชาตเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ราคาจำหน่ายพิเศษในช่วงสั่งจอง ชุด 2 เล่ม ๑,๙๙๘ บาท จากปกติ ๒,๔๐๐ บาท 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๖-๕๕๕๕ ต่อ ๒๐๐๓, ๒๐๐๔, ๒๗๗๘ หรือ ๐๙๑-๑๒๓-๑๑๑๑ วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. หรือ Line ID : mocashop

ข่าวน่าสนใจ

Close