“สุรชัย”ยันถกร่างพ.ร.บ.ประชามติจบม.ค.นี้

ประชุม กมธ.ประชามตินัดแรกหลังพิษCOVID-19 คุมมาตรการสาธารณสุขเข้ม! "สุรชัย" ยืนยันถกร่าง พ.ร.บ.ประชามติ จบ ม.ค.นี้-มั่นใจ พรบ.ประชามติ วาระ2-3เข้าที่ประชุมรัฐสภาได้ กพ.นี้

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในวันนี้ (14 ม.ค.) มีการประชุมนัดแรก หลังหยุดเทศกาลปีใหม่ และต้องงดการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ก่อน จากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีมาตรการการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดก่อนเข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าห้องประชุม การเปลี่ยนภาชนะชุดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จากพลาสติก เป็นชาม-แก้วกระดาษ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อลดการแพร่เชื้อ และสัมผัส รวมถึงยังอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่เป็นกรรมาธิการเท่านั้น ที่เข้าประชุมได้ โดยงดให้ที่ปรึกษาจากบุคคลภายนอกเข้าร่วม เพื่อลดความแออัดภายในห้องประชุม

โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ รัฐสภา เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่า กรรมาธิการฯ ยังคงเป้าหมายเดิม ที่จะพิจารณาปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ แต่ยังมีผู้แปรญัตติเสนอปรับแก้มามากพอสมควร ซึ่งหากจำเป็นต้องเลื่อน หรือขอขยายเวลา ก็จะดำเนินการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด แต่เบื้องต้นกรรมาธิการฯ ยังคงเป้าหมายเดิม คือ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ และจะติดตามการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา เพื่อพิจารณาไทม์ไลน์ให้คู่ขนานใกล้เคียงกันมากที่สุด เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูในมาตรา 256 จะต้องมีการดำเนินการออกเสียงประชามติด้วย

ทั้งนี้ นายสุรชัย ยังกล่าวถึงรายละเอียดที่ ส.ส. และ ส.ว. มีการเสนอให้มีการแก้ไขร่างกฎหมายประชามตินั้น ส่วนใหญ่ขอให้มีการออกเสียงประชามติล่วงหน้า และการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่งกรรมาธิการฯ ได้เชิญผู้แทน กกต. และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ถึงข้อดี และปัญหา ทั้งการออกเสียงประชามติล่วงหน้า ที่คล้ายกับการเลือกตั้งล่วงหน้า และการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ที่คล้ายกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่แตกต่างกันในรายละเอียด เพื่อให้กรรมาธิการฯ สามารถพิจารณาได้อย่างรัดกุมมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงรูปแบบการออกเสียงประชามติแบบใช้บัตร ที่กรรมาธิการฯ เห็นว่า ควรมีการใช้ระบบอิเลกทรอนิกส์มาทดแทน ซึ่งกรรมาธิการฯ ได้สอบถามความพร้อมของ กกต. แล้วพบว่า ยังมีข้อจำกัดของระบบ จึงมีความเป็นไปได้ที่กรรมาธิการฯ จะปรับแก้ไข เพื่อรองรับสภาพการณ์ในอนาคตไว้ด้วย

นายสุรชัย มั่นใจว่า จะสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในที่ประชุมใหญ่รัฐสภาได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ข่าวน่าสนใจ

Close