นายกฯเตรียมประชุมครม.จับตาท่าทีการเมือง

นายกฯเตรียมประชุม ครม.จับตาท่าทีการเมืองหลังรับฟัง ส.ส.-ส.ว. ให้ความเห็นทางออกประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง ทยอยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงส่วนมาตรการการดูแลความปลอดภัยยังเข้มงวด พร้อมจับตาท่าทีหลังร่วมรับฟังสมาชิกรัฐสภาอภิปรายเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาประเทศมา 2 วัน

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการรณรงค์บริโภคข้าวเหนียว” ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

ขณะที่นางวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการและรองประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกแก้วกัลยา

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ คาดว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาถึงการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ที่จะหมดอายุ ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

ขณะที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแจ้งข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนวัด ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ด้านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ หรือ คกง. เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 25/2563 และ ครั้งที่ 26/2563 (เงินกู้ 4 แสนล้าน)

ด้านกระทรวงพาณิชย์ เสนอผลการเจรจากับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร กรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลกของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ Brexit

ขณะที่กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ หรือ SSG  ภายใต้ความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก หรือ WTO และความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนหรือ ATIGA สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ.2563

ข่าวน่าสนใจ

Close