รมต.สุชาติแจงสภาถึงตัวเลขสถิติการจ้างงานตกงาน

รมต.สุชาติ แจงสภาถึงตัวเลขสถิติการจ้างงาน ตกงาน เปรียบเทียบชัดๆ เพื่อสร้างความมั่นใจระบบเศรษฐกิจ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อภิปรายในการประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อหาทางออกประเทศว่า นโยบายที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับกระทรวงแรงงานแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา โดยภาคแรงงาน การจ้างงาน และการตกงาน ซึ่งเป็นสิ่งเริ่มต้น เป็นตัวจักรเศรษฐกิจ พร้อมชี้แจงตัวเลข สถิติ เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานตัวเลขอัพเดตถึง 15 ต.ค.นี้ ก่อนหน้านี้ ช่วงที่เกิดโควิดมีการเลิกจ้างงาน ตกงานเป็นจำนวนมหาศาล แต่ว่า ณ วันนี้ผู้ประกันตนที่ตกงานช่วงที่เกิดโควิด 814,000 กว่ารายนั้น บุคคลเหล่านี้จะมีตัวเลข 13 หลักอยู่ในระบบประกันสังคม แต่คนกลุ่มนี้ได้กลับเข้ามาสู่ระบบการจ้างงานใหม่ ณ วันนี้ 94,246 คน แปลว่าคนที่ตกงานช่วงโควิดได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงาน เข้ามาเพิ่มอีกเกือบแสนราย แต่มีตัวเลขที่น่าสังเกตและเป็นตัวเลขที่ต้องมาวิเคราะห์กัน คือตัวเลขผู้ประกันตนรายใหม่ ซึ่งไม่เคยมีรายชื่ออยู่ในระบบประกันสังคม ช่วงเดือนมี.ค.-ก.ย. รวม 6 เดือน มีตัวเลขอยู่ที่ 479,829 ราย ผู้ประกันตนกลุ่มนี้คือกลุ่มใหม่ ซึ่งไม่เคยทำงาน ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม แต่เป็นคนใหม่ ๆ ที่เข้ามาสู่ระบบการจ้างงาน นี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าระบบเศรษฐกิจกำลังสวนทางกันอยู่ในเรื่องการจ้างงาน และอีกสวนหนึ่งที่ทุกท่าน หรือจะเป็นการวิเคราะห์ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นห่วงที่สุดคือการที่ใช้มาตรา 75 ที่ชะลอการจ้างงานที่จ่าย 75 % ช่วงที่พีคสุด ๆ ช่วงที่เกิดจากความจำเป็นที่ลูกค้าต้องยกเลิกออเดอร์ การขาดแคลนวัตถุดิบ น่านฟ้าสนามบินปิดต่าง ๆ ไม่สามารถนำวัตถุดิบมาผลิตได้ ช่วงนั้นจะมีการใช้มาตรา 75 อยู่ 3-4 แสนคน รวมแล้วก็หลายพันแห่ง แต่ ณ วันนี้ เดือนต.ค.เหลือที่ยังคงค้างไว้ในการรักษาการจ่ายเงิน 75% รักษาการจ้างงานอยู่แค่ 24,419 ราย ตัวนี้ก็คือเป็นตัวบ่งชี้ว่าสถานการณ์การผลิตต่าง ๆ ได้เข้าสู่ภาวะปกติเกือบ 100% แล้ว

ข่าวน่าสนใจ

Close