“ประเสริฐ”ชี้ผลพิจารณากมธ.ไม่เป็นประโยชน์

เลขาฯเพื่อไทย ชี้ผลพิจารณากมธ.พิจารณาร่างแก้รธน.ไม่เป็นประโยชน์ ทำเสียเวลาสิ้นเปลืองงบฯ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ก่อนรับหลักการว่า เป็นการศึกษาที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะผลของการพิจารณา ไม่มีสาระสำคัญ ไม่มีความเห็นในรายงาน เสมือนไม่ผ่านการศึกษาในรายละเอียดมาก่อน  ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ในรายงานแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายงานที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ศึกษาไม่มีมติไปในทิศทางใด เพราะเป็นการรวบรวมเอาความคิดเห็นของกรรมาธิการแต่ละท่านไปรวมไว้ในรายงาน ซึ่งความเห็นดังกล่าว ได้อภิปรายในการประชุมรัฐสภาไปหมดแล้ว และเจตนารมณ์ของการแต่งตั้งกรรมาธิการชุดนี้ เพื่อให้ไปศึกษาก่อนลงมติ เหลือเพียงการลงคะแนนว่าจะรับหลักการหรือไม่ ไม่ต้องมีการอภิปรายเพราะได้มีการอภิปรายแล้ว

การที่รัฐบาลเตะถ่วงเวลาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการสุมฟืนเข้ากองไฟ  พิสูจน์ว่า รัฐบาลนี้ไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเราแต่อย่างใด

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close